Πολιτιστικές Εκδηλώσεις

Διαθέτουμε την τεχνογνωσία για την άψογη διεξαγωγή εκδηλώσεων πολιτιστικών & εξωραϊστικών συλλόγων, αθλητικών σωματείων, συλλόγων γονέων και κηδεμόνων, σωματείων εργαζομένων, και επιστημονικών οργανώσεων. Ακολουθούν ενδεικτικά παραδείγματα πολιτιστικών εκδηλώσεων τις οποίες μπορείτε να εμπιστευθείτε στο έμπειρο προσωπικό του ViewHall.


Κοπές Πίτας

Η ετήσια κοπή πίτας είναι μία από τις πιο καθιερωμένες εκδηλώσεις συλλόγων και σωματείων κάθε σκοπού, είτε γίνεται με αφορμή το νέο έτος είτε ως επέτειος από την ίδρυσή τους. Είθισται να συνοδεύεται από λαχειοφόρες αγορές και τακτοποιήσεις συνδρομών. Είναι μια θαυμάσια ευκαιρία για τη συνεύρεση των μελών τους, τη συζήτηση επί των εξελίξεων και τη διεύρυνση της βάσης τους με νέα μέλη.

Γενικές Συνελεύσεις

Ενίοτε τα μέλη ενός συλλόγου ή σωματείου καλούνται να εκλέξουν το νέο τους διοικητικό συμβούλιο ή να πάρουν μια σημαντική απόφαση σχετικά με τη δράση του και την οργανωτική του λειτουργία. Οι γενικές συνελεύσεις είναι μία από τις ιδιαίτερες περιπτώσεις εκδηλώσεων, καθώς απαιτούν αμφιθεατρική διάταξη καθισμάτων, πόντιουμ και μικροφωνική εγκατάσταση, σύστημα προβολής, κλπ. Το ViewHall διαθέτει όλον τον απαιτούμενο εξοπλισμό και την αντίστοιχη εμπειρία για την διεξαγωγή μιας επιτυχημένης γενικής συνέλευσης.

Φιλανθρωπικά Γκαλά

Τα «γκαλά» είναι πολυτελείς εκδηλώσεις με συνηθέστερο λόγο τη συγκέντρωση κεφαλαίων για ανθρωπιστικούς σκοπούς. Οι καλεσμένοι είναι σημαντικά πρόσωπα που έχουν τα μέσα και τη θέληση να συμβάλλουν στην επίτευξη αυτών των στόχων. Είναι προφανές πως ο χώρος, το service, το μενού και κάθε άλλη οργανωτική λεπτομέρεια, πρέπει να είναι υψηλού επιπέδου και ανάλογα των περιστάσεων.

Επιστημονικά Συνέδρια

Τα συνέδρια έχουν αρκετές ομοιότητες με τις «Γενικές Συνελεύσεις», όσον αφορά τη χωροταξική τους υποδομή, και ως εκ τούτου δεν έχουμε κανένα πρόβλημα στο να αναλάβουμε και να φέρουμε εις πέρας την οργάνωση και φιλοξενία μιας τέτοιας εκδήλωσης. Είναι ευνόητο πως αναλαμβάνουμε και το σύστημα ταυτοποίησης, τις πλαστικές κάρτες PVC των μελών σας, και όλες τις τεχνικές λεπτομέρειες που απαιτούνται για την άψογη διεξαγωγή ενός επιστημονικού συνεδρίου.